Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler
Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler

Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler

Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler Nerelerdir?

Örtünmenin bütün canlılar içinde sadece insana mahsus bir haslet olduğu söylenir ve bu doğrudur. İslâm dininin örtünme emri aşağıdaki gayeleri amaçlamaktadır:

  • Ferdin ruh sağlığını korumak
  • İnsanın Fıtrî yapı ve onurunu korumak
  • Toplumun genel ahlâkını korumak
  • Cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetmek
  • İnsan haysiyetine yakışır bir cinsî hayat ve aile hayatı kurmak.

Örtünmede erkekle kadın farklı hükümlere tâbidir. Bu fark iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır.
İnsanın vücudunda açılması, bakılması ve gösterilmesi dinen haram olan yerlerine ve organlarına dinî literatürde avret tabiri kullanılır.

Setri Avret

Avret, insan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp ya da günah sayılan yerlerdir. Setri avret, avret sayılan yerleri örtmek demektir.

Setr-i avret tabiri erkek ve kadının namaz dışındaki örtünme vecîbesini de belirtmekle birlikte daha çok namaz esnasında belli uzuvların örtülmesini ifadede kullanılır. Avret yerlerinin namazda olduğu gibi, namaz dışında da örtülmesi ve başkalarına gösterilmemesi gerekir.

Ancak örtünmenin sınırı cinslere ve arada mahremiyetin (evlenme engeli sayılacak derecede yakınlığın) bulunup bulunmamasına göre farklılık  taşıyabilir. Bunun için de fıkıhta örtünme; namazda örtünme, yakınlara ve yabancılara karşı örtünme şeklinde üç ayrı açıdan ele alınabilir.

Erkeğin namazda kapalı olması gereken yeri ile namaz dışında erkeklere ve karısından başka kadınlara karşı kapalı olması gereken yeri, göbek ile diz kapağı arasında kalan bölgedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğunun görüşü bu olup avret yerinin sınırı ve derecelendirilmesi konusunda aralarında bazı görüş farklılıkları vardır.

Bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranan Hanefîler diz kapaklarını da avret (kapalı olması gereken yer) olarak kabul ederken, diğer üç mezhep, diz kapaklarını avret saymazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir