Gusül Abdesti

Gusül Abdesti

İçindekiler

Gusül abdesti farzları
Gusül abdesti neden alınır
Gusül abdesti nasıl alınır diyanet
Gusül abdesti diyanet
Gusül abdesti nasıl alınır video
Gusül abdesti nasıl alınır kısaca maddeler halinde
Gusül abdesti duası
Gusül abdesti nedir sorularının cevapları burada:

Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Gusül Abdesti

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Sünnete uygun şekilde gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti ; hükmi olan kirlerden arınmak ve temizlenmektir. Manevi bir temizlik olan gusül abdesti ile kişi cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlerden kurtulurak temişlenmiş olur.

Kur’anda,

Şayet cünüp iseniz, iyice temizlenin (gusledin).” (Nisâ Suresi, 4/43; Mâide Suresi, 5/6) emredilmiştir.

Hz. Peygamber efendimiz (s.a.s.) bazı özel durumlarda gusletmeyi emretmiştir. Bu haller şunlardır:

  1. İhtilam olma (Cinsel ilişki dışında rüyada veya düşünerek ve-benzeri şekillerde cünüp olmak.
  2. Cinsel ilişki sonucu ister meni gelsin ister gelmesin farketmez.
  3. kadınlara özel hayız ve nifas bitiminde gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet,127).

Gusül abdesti

  • ilk önce ağza su alınıp oruçlu değilse boğaza kadar iyice çalkalamak,
  • daha sonra burna su çekmek ve ardında tüm vücudu hiç kuru yer kalmayacak şekilde  güzelce yıkayarak yapılan bir temizliktir.

Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnete Uygun Gusül Abdesti Şu Şekilde Olur:

Gusül abdesti gereken kişi ilk önce besmele çeker sonra niyet eder. “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya“diye.

Daha sonra ellerini yıkar, şayet bedeninde her hangi  bir necaset / maddî kirlilik varsa onu  güzelce temizler,

avret mahalli olan önünü ve arkasını yıkar.

Sonra sağ el ile üç kez ağza su verilip ağız çalkalanır, bundan sonra üç defa burna su çekilip burun temizlenir ve sanki namaz için abdest alıyormuş gibi abdest alınır.

Bu işlemden sonra bütün vücut kuru bir yer kılmayacak şekilde yıkanır.

Eğer gusül abdesti aldığı yerde su birikiyorsa, en son olarak ayaklar yıkanıp gusül abdesti tamamlanır.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır Resimli Anlatım

Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Gusül Abdesti Nasıl Alınır Resimli Anlatım

Resimi Orjinal Boyutunda İndirmek İçin Tıklayın

Gusül Abdesti Nasıl Alınır Resimli Anlatım Pdf İndir

Oruçlu iken gusül abdesti alan kimsenin ağza ve burna su vermesinin ölçüsü nedir?

Gusül abdestinde ağza ve burna su vermek guslün farzlarındandır. Normal zamanda ağza alınan suyu boğaza kadar ulaştırmak ve burna verilen suyu da genze kadar çekmek sünnettir.

Bu hükme oruç tutmayan kimseler tabidir. Oruç tutanların, boğazlarına veya genizlerine su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun değildir.

Oruçlu kimsler gusül abdesti alırken ağza ve burna su verirken abartıya kaçmadan abdest alırken yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 237, 291).

Gusül abdesti alırken besmele ve niyet unutulursa gusül abdesti sahih, geçerli olur mu?

gusl hadis

Bu soruyu hanefi ve şafi mezhebine göre ayrı ayrı cevaplamak gerekir.

Hanefilerde abdeste ve gusül abdestine başlarken niyet getirmek ve besmele çekmek sünnettir. (Merğînânî, el-Hidâye, I, 98,103).

Bu nedenle niyet getirmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül abdesti geçerli, sahih olacaktır.

Bununla beraber abdestten ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması durumunda sünnet sevabından mahrum kalınmasına neden olur.

Şâfiî mezhebine göre, abdest alırken  ve guslederken niyet etmek farzdır. Gusül abdestine başlarken besmele çekmek sünnettir. (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 85-86, 125; Erdebilî, el-Envâr, I, 31-39).

Bu nedenle şafi birisi gusül abdesti ederken niyet etmezse gusül abdesti geçerli, sahih olmaz, besmeleyi unutursa gusül geçerlidir fakat sünnet sevabından mahrum kalınmış olur.

Gusül abdesti ve boy abdesti arasındaki fark nedir?

Sıkça sorulan sorularda birisi de: “Boy abdesti ile gusül abdesti arasında ne fark vardır?

Efendim, hiç bir fark yoktur. Eş anlamlı kelimelerdir.

Abdest veya gusül alırken konuşulur mu?

Bu durumlarda konuşulabilinir. Fakat gerekmedikçe konuşulmaması daha iyidir. Çünkü abdest ve gusül birer ibadettir. İbadet ederken başka şeylerle meşgul olmak huşuyu bozar. (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, s. 44).

Gusül abdesti alırken küpe deliklerine suyun ulaşması gerekir mi?

Yıkaması zor ve sıkıntılı olan kapanmış küpe deliği ve göz  gibi yerleri yıkamak farz değildir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 285-286).

Gusül abdesti alırken küpelerin ve sıkı olan yüzüğün oynatılması gerekmektedir.

Fakat vesveseye kapılıp aşırıya kaçmamak gerekir, küpe deliklerinin normal bir şekilde ovuşturulması gusül abdestinin geçerli olması için kafidir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288-289).

İhtilam olmak gusül abdesti gerektirir mi?

( Rüyada ilişkiye girmek gusül abdesti gerekir mi? )

İhtilam olmak, uyku halinde sperm boşalması anlamına gelir. Uykudan kalkan kimsenin iç çamaşırında, yatağında veya avret bölgesi ve kasıklarında ıslaklık görmesidir.

Rüyada ihtilâm olduğunu (cinsel ilişkide bulunduğunu) hatırlayan bir kişi uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusül gerekmez. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 302).

Buna karşılık, rüyada ihtilâm olduğunu görür de, uyandığında üzerinde veya çamaşırında yaşlık görürse gusletmesi gerekir. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 82).

Hz. Âişe (r.a.) ‘dan gelen bir rivayette şöyle buyurulur: “Allah Resulüne, ‘Bir kimse uykudan kalktığında çamaşırında ıslaklık bulsa, fakat ihtilam olduğunu hatırlamasa (gusül gerekir mi?)’ diye soruldu.

O da ‘Evet, yıkanmalıdır!’ diye karşılık verdi. Sonra da, ihtilam olduğunu hatırlamakla birlikte ıslaklık fark etmeyen kimsenin durumu soruldu: ‘Ona yıkanmak gerekmez’ buyurdu.

Ümmü Süleym(r.a.) sordu: ‘Bunu kadın görecek olursa, ona da gusül apdesti gerekir mi?’ Buna da, ‘Evet! Kadınlar, erkekler gibidir’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret 82).

Yine Hz. Âişe (r.a.) aktarıyor: “Ümmü Süleym (r.a.), Peygamber’e (s.a.s.), ‘Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadına (ihtilam olan), gusül apdestinin gerekip gerekmeyeceğini sordu .

Resûlullah, ‘Evet! Islaklığı fark ederse.’ cevabını verdi” (Müslim, Hayız, 33; Ebû Dâvûd, Tahâret, 97; Nesâî, Tahâret, 135).

Bu nedenle kadınların da erkekler gibi ihtilam olmaları durumunda şayet çamaşırlarında ıslaklık görürlerse gusül etmeleri gerekir.

Kadınlar İhtilam olur mu?

Evet kadınlarda erkeler gibi ihtilam olabilirler.

Akupunktur bantı kullanmak abdest veya gusle engel midir?

Tedavi süresince bantların çıkartılıp takılmaları mümkün değilse ya da çok büyük zorluk meydana geliyorsa, kullanılması gerekli olduğu zaman zarfında gusle ve abdeste mani değildir. Benzer bir durum olan sargı bezi üzerine yapılan mesh hükümleri geçerli olur.

Gusül abdesti aldıktan sonra normal abdest almaya gerek var mı?

Gusül, normal abdesti de içerdiği için ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Bu konu ile alakalı olarak  Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.)  gusül ettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir. (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer de “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” diyerek gusül ettikten sonra normal abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, XII, 371).

Gusül abdesti ve vesvese.

(Vesveseden gusül abdesti alamıyorum)

Vesvese, bazı etkenlerden dolayı insanın yaşadığı karar verememe, şüphe ve kuruntu halidir. Bu hadise, çoğu zaman abdest veya guslün alınıp alınmadığı, geçerli ve tam olup olmadığı ya da bozulup-bozulmadığı şüphesi şeklinde meydana gelmektedir.

Gusül veya abdest alan bir kişinin vesvese sebebi ile gusül ve abdestini tekrar alması gerekmemektedir. Bu tür vesvese hallerine önem vermemeli (İbn Mâce, Tahâret, 48), içine doğan şüphe ve tereddüt durumlarının asılsız olduğunu kendine telkin etmeli, çok ciddi bir şekilde vesvese problemi ile karşı karşıya kalındığı durumlarda psikolojik tedaviye yönelmelidir.

İlave olarak, manevî destek kabilinden Felak ve Nâs surelerini, manalarını düşünerek okuyup bu sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a dua edip yakarmak gerekmektedir.

Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmek caiz midir?

Cünüp olarak uyumak günah mı? Cünüp olarak uyumak haram mı? Cünüp olarak yemek, içmek caiz mi? Cünüp olarak yemek, içmek haram mı?

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri ve taatleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır. Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24).

Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).

Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.

 Aklî dengesi yerinde olmayan kişi gusül ile mükellef midir?

Kişinin dinen sorumlu olması için aklî melekelerinin yerinde olması ve ergenlik çağına ulaşmış olması şarttır. Bu iki niteliği taşıyan herkes, dinen sorumlu kabul edilir. Aklî dengesi yerinde olmayanlar, bu niteliğe sahip olmadıkları için, gusül, abdest, namaz vb. dinî vecibelerle yükümlü değillerdir (Tirmizî, Hudûd, 1; Buhârî, Keşfu’l-esrâr, IV, 371-373).

Cünüp olan kimse yıkanmak için su ve uygun bir yer bulamazsa ne yapar?

Yıkanmak için su bulamayan veya soğukta gusül abdesti aldığı takdirde hastalanacağı kanaatinde olan ya da gusül abdesti alabileceği uygun bir yer bulamayan cünüp kimse, teyemmüm ederek namazını kılar. Çünkü bu noktada zaruret oluşmuştur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 173,174; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 82).

5 yorumlar

  1. Gusül abdesti ne büyük bir arınma vesilesi bir bilsek.

  2. gusül abdesti nasıl alınır erkek için?

  3. şafilerde gusül abdesti nasıl alınır

  4. cünüp abdesti nasıl alınır şafii

  5. gusül abdesti nasıl alınır kadın şafii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir