Namaz

Setri Avret

SETRİ AVRET

Avret, insan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp ya da günah sayılan yerlerdir. Setr-i avret, avret sayılan yerleri örtmek demektir. Avret yerlerinin namazda olduğu gibi, namaz dışında da örtülmesi ve başkalarına gösterilmemesi gerekir. Avret kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de terim anlamına yakın bir şekilde iki yerde geçmiş olmakla birlikte avret yerlerinin sınır ve …

Okumaya Devam ET »

Hadesten Taharet Nedir

Hadesten Taharet Nedir

Hadesten Taharet Nedir? Hades genel olarak hükmî kirlilik, hadesten tahâret de bu hükmî kirlilikten temizlenme demektir. Abdestsizlik durumu yani namaz abdestinin olmayışı ve cünüplük hali, dinî literatürde hades yani hükmî kirlilik olarak nitelendirilir. Hadesten taharet, namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest alması, gusül yapması gereken bir kimsenin gusül etmesi yani …

Okumaya Devam ET »

Namazın Vacipleri

Namazın Vacipleri

Namazın Vacipleri Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vâciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapılması, eğer kasten terkedilmişse namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir. Namazın vâcipleri şunlardır: 1. Namaza “Allahüekber” sözüyle başlamak. 2. Nafile ve vacip namazların her rek‘atında, farz namazların ilk iki rek’atında Fâtiha sûresini okumak. …

Okumaya Devam ET »

Namazın Farzları

Namazın Farzları

NAMAZIN FARZLARI Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü’s-salât) olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar …

Okumaya Devam ET »

Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler

Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler

Erkeklerde Kapalı Olması Gereken Yerler Nerelerdir? Örtünmenin bütün canlılar içinde sadece insana mahsus bir haslet olduğu söylenir ve bu doğrudur. İslâm dininin örtünme emri aşağıdaki gayeleri amaçlamaktadır: Ferdin ruh sağlığını korumak İnsanın Fıtrî yapı ve onurunu korumak Toplumun genel ahlâkını korumak Cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetmek İnsan haysiyetine …

Okumaya Devam ET »